Gói cước

Bảng giá cước đăng ký dịch vụ

Tên gói cước Giá cước Đăng ký/Hủy
Gói cẩm nang Gói Cẩm nang Ngày 3.000đ/ngày
Gói Cẩm nang Tuần 9.000đ/7ngày
Gói Eva Gói Eva Ngày 3.000đ/ngày
Gói Eva Tuần 9.000đ/7ngày
Gói Giải trí Gói Giải trí Ngày 3.000đ/ngày
Gói Giải trí Tuần 9.000đ/7ngày
Gói Game Quiz Gói Game Quiz Ngày 3.000đ/ngày
Gói Game Quiz Tuần 9.000đ/7ngày
Gói VIP 5.000đ/ngày